Területi gondozás

Segítő Szolgálat feladatai

A Segítő Szolgálat feladata, hogy az alapszolgáltatások keretén belül a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás településein segítséget nyújtson a szociálisan rászoruló (idős, fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg) személyek részére. A Segítő Szolgálat keretein belül járóbeteg szakellátást nyújt a rehabilitáció szakrendelő egészségkárosodott gyermekek számára. A rehabilitációs szakrendelő kivételével valamennyi szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe. Az idősek klubjaiban történő tartózkodás (ha étkezés nem történik) ingyenes.

Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, napközbeni étkeztetésre biztosít lehetőséget:

  • az idősek klubja a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére,
  • a pszichiátriai betegek nappali ellátása a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek számára, 
  • a fogyatékos személyek nappali ellátása a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére,
  • a demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos enyhe, vagy középsúlyos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyek számára.
 

Házi segítségnyújtás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevő állapotától függően szociális segítést, vagy személyi gondozást nyújt. Ennek keretében gondozási és ápolási feladatokat lát el, alapellátás keretein belül közreműködik a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, háztartási tevékenységek elvégzésében, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és elhárításában.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az adó-vevő rendszeren történő segélyhívás alapján a nap 24 órájában segítséget nyújt rosszullét, baleset esetén az ellátott otthonában.

Az étkeztetés szociális rászorultság esetén a legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítja. Ez történhet helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra szállítással.

A demens személyek nappali ellátása rendszeres napi egyéni és csoportos foglalkozásokat, állandó gondozói felügyeletet biztosít, melynek célja a megmaradt képességek szinten tartása és fejlesztése, személyközpontú gondoskodás megvalósítása.

A rehabilitációs szakrendelő egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély alapján járóbeteg szakellátást nyújt egészségkárosodott gyermekek számára 18 éves korig, mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi ellátással, gyógytornával. A rendelések háziorvosi, vagy szakorvosi beutalóval igénybe vehető egészségügyi ellátások. 

A Segítő Szolgálat ellátásai a szükséges kérelem benyújtásával az egyes szolgálatok telephelyein közvetlenül, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a jelzőrendszeres koordinátornál  történik.

Az intézményi térítési díjat évente a fenntartó, a személyi térítési díjat a szakmai vezető állapítja meg.

Segítő Szolgálat (területi gondozás) szakmai vezetője:

Somlói-Nagy Renáta

Szakmai vezető helyettes:

Czifrikné Sterczer Szilvia

Telephelyek

Környei Segítő Szolgálat

Halász-Becker Anita-nappali ellátás vezető

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Arnold Anett- nappali ellátás vezető

Tarjáni Segítő Szolgálat

Werliné Kárpáti Szilvia -megbízott nappali ellátás vezető

Alsógallai Segítő Szolgálat

Őri Zsuzsanna- nappali ellátás vezető

Kertvárosi Segítő Szolgálat

Virovecz Gabriella- nappali ellátás vezető

Újvárosi Segítő Szolgálat (magában foglalva a demenciával érintett személyek nappali ellátását)

Czifrikné Sterczer Szilvia-nappali ellátás vezető

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Sterczer Nóra-koordinátor

Szent József Központ

fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, rehabilitációs szakrendelő

Széplaki Katalin telephelyvezető-fogyatékkal élő személyek nappali ellátása

Werliné Beutl Rita telephelyvezető-pszichiátriai betegek nappali ellátása

Hartmanné Varga Tímea telephelyvezető-rehabilitációs szakrendelő