Munkatársat keresünk!

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Csoportvezető ápoló munkakör/feladatkör betöltésére.

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Csoportvezető ápoló munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A TJ ESZI Szent Margit Idősek Otthonában végzett ápolói feladatok közül:

Irányítási, szervezési, ellenőrzési feladatok a TJ ESZI Szent Margit Idősek Otthonában beosztott ápolók, gondozók, segédápolók, technikai személyzet munkájára, valamint az ellátottak egészségügyi és fizikai ellátására vonatkozóan. Ápolási-gondozási feladatainak megszervezése, teljesítése. A dolgozók munkarendjének elkészítése, változásának pontos dokumentálása, a munkafegyelem ellenőrzése. Ápolási dokumentációk ellenőrzése. Az intézmény minden tevékenységére vonatkozóan biztosítja a higiénés körülményeket. HACCP irányelvek betartása, betartatása. Textília kezelés. Gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentációk, gyógyszerelés nyomon követése (készlet fogyás, lejárati idő). Gyógyszerrendelés, receptek kezelése. Gyógyászati segédeszközök rendelése. Orvosi program körültekintő kezelése. Ápolási-gondozási feladatok, folyamatok, dokumentáció teljeskörű ellenőrzése. Jelentések készítése: jelenléti ív, műszakpótlékok, kimutatások, betegállomány. Az intézményi minőségügyi rendszer, szabályzatok tartalmának betartása, betartatása. Ellátottak vizsgálatra történő eljuttatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A szociális közalkalmazotti bértábla szerint + 15.000 Ft/hó kafetéria, útiköltség térítés (saját autó használata estén 30 Ft/km, tömegközlekedési eszköz használata esetén a bérlet 86%) munkaruha térítés évente 1 alkalommal, valamint a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 432/2023. (XII.14.) határozata alapján 20% bérkiegészítés. Vezetői pótlék.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügyi munkacsoport

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, heti 40 óra, teljes munkaidő, munkaidőkeretben végzett munka.

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmény, amely keretein belül mind az alap, mind a szakosított szociális ellátásokat biztosítja.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz és Szent Margit Idősek Otthona szakmai vezetője címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Cseri utca 34.)
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Marczin Szilvia szakmai vezető részére az idosgondozas@eszitb.hu email címen keresztül.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: általános ápoló és általános asszisztens; gyakorló ápoló; OKJ 54 ápoló, diplomás ápoló; ápolás és betegellátás bsc.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) Középszint
 • Táblázatkezelő (pl: Excel) Középszint
 • medikai rendszer ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés (alap)
 • Jó kommunikációs készség
 • Felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.15. 15:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.22. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.

Megosztás

További bejegyzések

Csoportvezető ápolót keresünk!

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Csoportvezető ápoló munkakör betöltésére.

Munkatársat keresünk!

A TJ ESZI Szent Margit és Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza szolgáltatásainak teljes körű biztosítására, irányítására, a dolgozók munkájának ellenőrzésére szakmai vezetőt keresünk!

Munkatársat keresünk!

A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központja keres kollégákat családsegítő pozícióba. Két, határozott időtartamú, heti 40 órás munkakörbe és egy, határozatlan idejű, heti 20 órás munkakörbe várják az érdeklődő jelentkezőket!