MUNKATÁRSAT KERESÜNK

A TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK TJ ESZI Szent Margit Idősek Otthona pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Telephelyvezető Munkakör betöltésére.


A TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK TJ ESZI Szent Margit Idősek Otthona pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Telephelyvezető Munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Irányítási, szervezési, ellenőrzési feladatok a TJ ESZI Szent Margit Idősek Otthonában beosztott ápolók, gondozók, segédápolók, technikai személyzet munkájára, valamint az ellátottak teljeskörű komfortérzetének javítására és szükségleteik biztosítására vonatkozóan. A dolgozók munkarendjének elkészítése, változásának pontos dokumentálása, a munkafegyelem ellenőrzése. Továbbképzési terv készítése. Az intézmény minden tevékenységére vonatkozóan biztosítja a higiénés körülményeket. HACCP irányelvek betartása, betartatása. Statisztikai jelentések, szakmai beszámolók készítése. Az intézmény működésére vonatkozó szabályok, intézkedések, utasítások betartása, betartatása. Jelentések készítése: jelenléti ív, műszakpótlékok, kimutatások, betegállomány. Az intézményi minőségügyi rendszer, szabályzatok tartalmának betartása, betartatása. Intézmény működésére vonatkozó higiénés szabályok, előírások betartása, betartatása. Az intézmény működése során követi az érvényben lévő jogszabályi előírásokat. Leltározási, selejtezési, beszerzési feladatok ellátása, megszervezése.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, heti 40 óra, teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: Tatabánya, Május 1 Park 1.

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények a
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmény, amely
keretein belül mind az alap, mind a szakosított szociális ellátásokat biztosítja.

A Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz és Szent Margit Idősek Otthona szakmai vezetője címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Cseri utca 34.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: telephelyvezető.

Elektronikus úton Marczin Szilvia szakmai vezető részére az idosgondozas@eszitb.hu email címen keresztül.

Pályázati feltételek:
– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

– Magyar állampolgárság

-Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, szociális sazkirányú főiskolai, vagy egyetemi, BSc, MSc diploma.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:

szociális szakvizsga, vagy szociális vezetőképzés mesterszintű képzésének teljesítése.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint

Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint

Levelező (pl. Outlook) – Középszint
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

– Önállóság (alap)

– Kommunikációs készség (vezetői)

– Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)

– Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett
munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

– motivációs levél

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– Szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.27. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról szakmai team dönt. A döntést követően a pályázót értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.30. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.

Megosztás

További bejegyzések

Csoportvezető ápolót keresünk!

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Csoportvezető ápoló munkakör betöltésére.

Munkatársat keresünk!

A TJ ESZI Szent Margit és Szent Teréz Idősek Otthona időskorúak gondozóháza szolgáltatásainak teljes körű biztosítására, irányítására, a dolgozók munkájának ellenőrzésére szakmai vezetőt keresünk!

Munkatársat keresünk!

A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központja keres kollégákat családsegítő pozícióba. Két, határozott időtartamú, heti 40 órás munkakörbe és egy, határozatlan idejű, heti 20 órás munkakörbe várják az érdeklődő jelentkezőket!