Jubileum- 4 születésnap

35 éves a családsegítő szolgálat (1988), 25 éves gyermekjóléti szolgáltatás (1998), 20 éves a Csobogó Klub (2003), 5 éves az óvodai iskolai szociális segítés (2018), 20 + 1 éves a kapcsolatügyelet (2002)

35 éves a családsegítő szolgálat (1988), 25 éves gyermekjóléti szolgáltatás (1998), 20 éves a Csobogó Klub (2003), 5 éves az óvodai iskolai szociális segítés (2018), 20 + 1 éves a kapcsolatügyelet (2002)

35 éves a családsegítés

A TJ ESZI szakterületei közül három olyan szakfeladat működik napjainkban, amelyek már a rendszerváltás előtti időszakban jelen voltak, helyük és feladatuk van Tatabánya életében, ők a három legrégebbi szakterületünk, ezek az idősek otthona, idősek klubjai és a családsegítés.

Magyarországon 1980-ban kezdték kutatni a társadalmi beilleszkedési zavarokat, melynek köszönhetően jöttek létre az első családsegítő intézmények 1985-ben, kísérleti jelleggel, a meglévő társintézmények – védőnői hálózat és nevelési tanácsadók – mellett új, önálló intézményi formaként, melyek családgondozást, egészségügyi, mentálhigiénés feladatokat láttak el. Szociális munkás szakma ekkor még hivatalosan nem létezett, így orvosok, pedagógusok, jogászok, védőnők végezték a tevékenységet.

1986-1990 között országosan 20 családsegítő központ jött létre. Ebben a körben, az országban elsők között alakult meg a 1988-ban a családsegítés Tatabányán az akkori városvezetés támogatásával. Telephelyei: elsőként a Huba vezér úton, később a Béla király körtéren, végül itt a Platán téren került kialakításra, később területi irodák (most nyitva álló helyiségek) nyitottak meg Kertvárosban, Mésztelepen (a mésztelepi iroda napjainkban a Szent Márton Központban működik).

A családsegítő szolgálatok száma 1990-re már meghaladta a 80-at, de a működésük végleges jogi szabályozásával 1993-ig, a szociális törvény megjelenéséig várni kellett.

1990-ben került az Egyesített Szociális Intézmények szakfeladatai közé, az igazgatói feladatokat 1991-től Dr. Kis József, 2012-től Mecsei Ilona látta el.

A családsegítő szolgálatok tevékenysége mindig nagyon sokrétű volt, feladatkörük azonban az évek során változott, jellemzően bővült. A kilencvenes évek elején ún. profiltisztítás történt, hiszen kezdetben még segélyezés is a feladatok részét képezte. A 2000-es évek elején adósságkezelési tanácsadás is működött a szolgálaton belül, amely azóta kikerült az alapfeladatok közül.

A tatabányai intézmény több, mint 20 évig szervezte és koordinálta, akkreditáltatta a Segítők Szakmai Napját, amely mind a Közép-Dunántúli régióban, mind országosan nagy hagyományoknak örvendett a szociális szakemberek körében. A szolgálat évekig módszertani feladatokat látott el, amelynek során szakértői – ellenőrzési – tanácsadói tevékenységet végzett régiószerte.

25 éves gyermekjóléti szolgáltatás

A szolgáltatás a Cseri lakótelepen indult, egy évvel a Gyermekvédelmi törvény megszületését követően. A lakótelepről 2000-ben költözött a Platán térre. A 2016-os integrációig külön szakmai egységként működött a Családsegítő Szolgálaton belül.

20 éves a Csobogó Klub

Sérült, fogyatékkal élő fiatalok hasznos időtöltésének, táboroknak a szervezésével, tehetséggondozással foglalkozik.

5 éves az óvodai iskolai szociális segítés

Hiányzó lépcsőfok volt az elmúlt 35 év rendszerében, munkájuk az oktatási és nevelési intézményekben végzett szociális segítő munkát jelenti. Jelenleg futó kampányuk a már többéves hagyománynak és sikernek örvendő „Csodatevő Angyalok”.

A családsegítő intézmény (Családsegítő Központ, TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat, TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ) vezetői a kezdetektől:

Gács Görgyné 1988-tól, Juhász Etelka 1989-től, Magyar Attila 1991-től, Mecsei Ilona 1996- tól, Volent Virág 2012-től, Nagy Dombóvári Mária 2017 – jelenleg is.

Mindennapjaink

A TJ ESZI 321 fő munkatársa közül 53 fő, a kollégák 17 %-a dolgozik a Család és Gyermekjóléti Központban.

Az intézmény napjainkban is jelentős közfeladatot lát el, a tatabányai járási településeken élő 85.500 fő család és gyermekjóléti alapellátásáért felel, szoros együttműködésben civil szervezetekkel, a város egyéb intézményeivel.

A technikai fejlődés 1988-hoz képest óriási. Ma a kollégák modern környezetben, korszerű gépekkel és informatikai háttérrel, GYVR alapellátási modullal dolgoznak, a képesítési követelmények is változtak.

Komplex segítségnyújtás történik, a személyes gondoskodáson kívül munkatársaink hatósági feladatokhoz kapcsolódó szakmai tevékenységet végeznek, amelynek során nagy felelősség hárul rájuk. Nagy felelősség és nagy lelki teher, mert feladataikat csak részben végzik az ügyfelek önkéntes segítségkérése alapján, részben kötelezően vannak jelen a családok életében, és működnek együtt hatósági intézkedés során, amikor arra szükség van.

Esetmunka, szociális munka csoportokkal, közösségfejlesztés, krízisintervenció. Néhány fogalom a szociális munkás képzés módszertanából. A szociális munka eszköztárát felhasználva a családsegítő széles spektrummal dolgozik, ezért a szociális munkás képzés terepgyakorlat egyik kötelező alaphelyszíne.

Számos nehéz időszakon vagyunk túl. A koronavírus okozta pandémia időszaka világított rá az ESZI egységének jelentőségére, először tapasztaltuk meg közösségünk igazi erejét. A mindennapi működés miatt szükséges átirányítások időszakában a családsegítő munkatársai részt vettek az idősek ellátásában, az étkeztetés feladatainak ellátásában.

Az itt dolgozók elhivatottsága az évtizedek alatt nem változott. Munkavégzésük szolgálat – sokszor munkaidőre tekintet nélkül, ha a helyzet úgy kívánja meg. Óhatatlan, hogy az ember saját „magából” is adjon, nyújtson, elvegyen, áldozzon; élete, lelke egy részét másokért. Ezért ezt a munkát csak elhivatottan, alázattal lehet végezni.

Az intézmény lelkületét úgy gondolom a munkatársak alapozzák meg. A nehézségek után minden nap tudni kell megújulni, erőt gyűjteni, és változatlan gondoskodással kell másnap folytatni. Nem könnyű látni, segíteni, kísérni a sokszor tragikus sorsokat, életeket.

Az elmúlt években, évtizedekben rengeteg élet kedvező alakulásában – akár az egyén, akár a család vonatkozásában – vettünk részt. Számos élmény köti össze a régi és jelenlegi munkatársakat. A nyugállományba vonult kollégák szívesen járnak vissza hozzánk; akár egy beszélgetésről, akár közös ünneplésről legyen szó. Az intézmény nyugalmazott és jelenlegi vezetőinek nevében hálásan köszönöm valamennyi aktív és nyugállományban lévő – szakmai és nem szakmai – munkatársnak az itt töltött éveket, áldozatos munkavégzésüket és azt gondoskodást, amelyben a családoknak, gyermekeknek része volt.

Smelcné Portik Ágnes
intézményvezető

Megosztás

További bejegyzések

Juniális a Szent Márton Központban

2024.06.18-án délután rendezték meg a Juniálist a Szent Márton és Szent Erzsébet Központ lakóinak. Az eseményen minden korosztály képviseltette magát: családok, gyerekek, idősek és fiatalok egyaránt jelen voltak. A zeneszó mellett a résztvevők zsíros kenyeret fogyasztottak hagymával, desszertként pedig jégkrém került felszolgálásra.

Ma önöket öleljük meg…

Nagyjából másfélszáz vendég érkezett a környei Művelődési Házba június 12-én az Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Környei Segítő Szolgálatának Idősek nyárköszöntő rendezvényére a kistérségi társuláshoz tartozó otthonokból, klubokból Tatabányáról, Tarjánból, Vértesszőlősről és Vértessomlóról.