Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Segítő Szolgálat

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az otthonában élő, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg részére (az önálló életvitel fenntartása mellett) esetlegesen felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás a nap 24 órájában.

Ennek keretében az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen segítséget nyújt, amennyiben úgy ítéli meg, kezdeményezi további egészségügyi, vagy szociális ellátás igénybevételét.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinátora:

Sterczer Nóra

Segítő Szolgálat (területi gondozás) szakmai vezetője:

Somlói-Nagy Renáta