Iskolai Közösségi Szolgálat

Szent Márton Központ

Az önkéntesek fogadásával és mentorálásával megbízott neve és elérhetősége:
Török Andrea

Szakmai vezető neve: Török Andrea

A Szent Márton Központban működő szolgáltatások​

Gyermekek átmeneti otthona

12 férőhellyel, 4 ágyas szobákban 3-18 éves korú gyermekek átmeneti ellátását, elhelyezését biztosítjuk egy év időtartamra. Szükség esetén az ellátás további fél évvel, illetve maximum a tanév végéig meghosszabbítható. A felvételt a szülő kérelmezheti, amennyiben a gyermek ellátásáról átmenetileg gondoskodni nem tud.  A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.

Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • játszóházi foglalkozáson való részvétel
 • műsorok előadása
 • gyermekfelügyelet
 • segítségnyújtás kreatív foglal-kozások szervezésében
 • gyermekek tanulószobai foglalkozásain való segítségnyújtás


Maximum az egy időben fogadott önkéntesek száma: 2 fő

Családok átmeneti otthona

Az intézmény 30 férőhelyes, 7 szobában fogad hajléktalanná vált – akár teljes – családokat és kismamákat. Egy év életvitelszerű tartózkodást biztosít térítési díj ellenében. Szükség esetén az ellátás további fél évvel, illetve maximum a tanév végéig meghosszabbítható.

Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • műsorok előadása,
 • beszélgetés a bent lakó gyerekekkel,
 • a gyermekek motiválása a továbbtanulásra és szabadidejük hasznos eltöltésére
 • segítségnyújtás
  • udvar takarításában,
  • a gyermekek tanulószobai foglalkozásain,
  • a közös programok előkészítésében és lebonyolításában.

Maximum az egy időben fogadott önkéntesek száma: 3 fő

Hajléktalanok átmeneti szállása

A 35 férőhelyes intézmény hajléktalanná vált nők és férfiak részére biztosít szálláslehetőséget egy év időtartamra. Az ellátás további egy évvel meghosszabbítható. Térítési díj ellenében nyújtunk szolgáltatást.

Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • műsorok előadása,
 • közös játék, foglalkozás, beszélgetés,
 • közös programok előkészítése, lebonyolítása,
 • segítségnyújtás
  • az udvar takarításában,
  • rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

Maximum az egy időben fogadott önkéntesek száma: 3 fő

Hajléktalanok otthona

A tartós bentlakásos intézmény hajléktalanná vált, idős, krónikus beteg emberek ellátását, lakhatását biztosítja, akár életük végéig.  

Térítési díj ellenében vehető igénybe, 40 férőhelyes.

Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • műsorok előadása,
 • közös játék, foglalkozás, beszélgetés,
 • közös programok előkészítése, lebonyolítása,
 • segítségnyújtás
  • az udvar takarításában,
  • rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

Maximum az egy időben fogadott önkéntesek száma: 3 fő

Szent Erzsébet Központ

Az önkéntesek fogadásával és mentorálásával megbízott neve és elérhetősége:
Török Andrea

A Szent Erzsébet Központban működő szolgáltatások

Éjjeli menedékhely

Az intézmény hajléktalan emberek számára 23 (+ 15 a téli krízis idején) férőhelyen biztosít ingyenes éjszakai pihenést és tisztálkodási lehetőséget.

Nyitva tartás: 18:00-8:00

Nappali melegedő

70 fő részére nyújtott szolgáltatás, ahol a szakemberek egyéni és csoportos esetkezelést, mentális gondozást, igény szerint ügyintézést végeznek. 

Nyitva tartás: 05. 01.- 10. 31. között 12:00-18:00, 11. 01.-04. 30. között: 10:00-18:00.

Népkonyha

100 adagos étkezési lehetőséggel naponta egyszer egy tál meleg ételt biztosít a rászorulóknak (nem csak hajléktalanok számára).

Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • kertészkedés, virágápolás,
 • műsorok előadása,
 • szekrények, plédes polcok névtábláinak pótlása,
 • közös játék, foglalkozás, beszélgetés,
 • segítségnyújtás közös programok előkészítésében, lebonyolításában.

Segítő Szolgálat

Az önkéntesek fogadásával és mentorálásával megbízott neve és elérhetősége:
Somlói – Nagy Renáta

Szakmai vezető neve: Somlói-Nagy Renáta

Szolgáltatás típusok

Idősek nappali ellátása

Tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehetik igénybe, akik saját otthonukban élnek.

Étkeztetés

Idős koruk, egészségi állapotuk, valamint szociális rászorultságuk miatt legalább napi egyszeri meleg étkezést kell biztosítani. Az étkezést elvitellel, lakásra szállítással, ill. helyben étkezéssel lehet igénybe venni.

Házi segítségnyújtás

Azokról a személyekről gondoskodik, akik önmaguk ellátására saját otthonukban önálló életvitelük megtartása mellett segítséggel még képesek. Az ellátás megkezdése előtt vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyben megállapítják, hogy személyi gondozást vagy szociális segítést vehet igénybe.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Saját otthonukban élő állapotuk vagy szociális helyzetük miatt rászoruló önálló életvitel megtartása mellet felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátási forma.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, a tizennyolcadik életévüket betöltött fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai és szenvedélybetegek részére, amely az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, melyben az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk.

Szakmai vezető neve: Somlói-Nagy Renáta.

 Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • felolvasás, beszélgetés az ellátottakkal,
 • részvétel
  • rendezvényeken, ünnepségeken, vetélkedőkben,
  • kreatív csoportokban,
  • kirándulásokon, rekreációs tevékenységekben,
  • kerti munkákban.

Maximum az egy időben fogadott önkéntesek száma: 3 fő/telephely

Család és Gyermekjóléti Központ

Alapvető feladata az egyének és családok szociális, mentálhigiénés és pszichés problémáiban való segítségnyújtás, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése és megelőzése.

Az önkéntesek fogadásával és mentorálásával megbízott neve: Mészáros Mária

Családsegítés és gyermekjóléti alapellátás

Szakmai vezető neve: Nagy-Dombóvári Mária

 Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • adománygyűjtés,
 • korrepetálás,
 • utóvizsgára felkészítés,
 • takarítás,
 • részvétel és segítségnyújtás
  • kerti munkában,
  • játszóházi és klub foglalkozásokon,
  • kirándulásokon,
  • közösségi programokon.

Maximum az egy időben fogadott önkéntesek száma: 3-5 fő/telephely

Idősek otthonai

Szent Teréz Idősek Otthona
és Szent Margit Idősek Otthona

Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes emberek számára biztosít bentlakásos ellátást.

 

Az önkéntesek fogadásával és mentorálásával megbízott neve és elérhetősége: Marczin Szilvia

Ellátottak száma összesen a két telephelyen: 287 fő

 Feladatok közösségi munkára jelentkezők számára:

 • egyéni és kiscsoportos beszélgetések,
 • szabadidős foglalkozások előkészítése, közreműködés,
 • fizikai tevékenységekben segítségnyújtás az ellátottaknak,
 • segítségnyújtás az étkezésnél, előkészítés,
 • szabadidős programok tervezése, felolvasás,
 • kreatív tevékenységeknél közreműködés,
 • helyváltoztatásban való segítségnyújtás,
 • ünnepségekre programok szervezése,
 • kulturális programok szervezése,
 • kirándulásoknál, színházlátogatásoknál kíséret biztosítása,
 • az intézményi élet bemutatása a modern technika segítségével.

Maximum az egy időben fogadott önkéntesek száma: 6 fő intézményenként.

TJ ESZI-vel szerződött iskolák

Tatabányai iskolák:

 1. Árpád Gimnázium
 2. Bárdos László Gimnázium
 3. TSZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium
 4. TSZC Bánki Donát – Péch Antal Technikum
 5. Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola
 6. TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola
 7. TSZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola
 8. Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola

 

Egyéb iskolák:

 1. Fehér Vár Waldorf Általános Iskola és Gimnázium – Székesfehérvár
 2. Hamvas Béla Gimnázium – Oroszlány