Intézményünk

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények  honlapján. Weboldalunk célja, hogy intézményünket, szolgáltatásainkat bemutassuk, programjainkról megfelelő, naprakész tájékoztatást nyújtsunk. Intézményünk alaptevékenysége személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítása. Működésünk alapja, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás településein élő, szociálisan rászoruló személyek hozzájussanak ahhoz a segítségnyújtáshoz, támogatáshoz, amelyre szükségük van. Szolgáltatásaink életívet ölelnek fel, gyermekkortól kezdődően az időskorúak ellátását is magukban foglalva biztosítják. A honlapon tallózva megismerkedhet ellátásainkkal, azok tartalmával, igénybevételük feltételeivel.

A TJ ESZI Komárom-Esztergom vármegye egyik legnagyobb, integráltan működő, 321 fő munkatársat foglalkoztató intézménye, amely szociális – és gyermekjóléti alapellátásokat, szociális szakosított ellátásokat nyújt. A jogszabályban meghatározott feladatokat négy komplex szakmai területen végzi. Ezek az alábbiak:

  • család és gyermekjóléti központ, 
  • idősek, demens és fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek részére nyújtott alapszolgáltatások (nappali ellátások, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) és rehabilitációs járóbeteg szakrendelés, 
  • idősek bentlakásos intézményei, 
  • gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmények és integrált hajléktalan ellátás.
 

Ellátási területünk a tatabányai járás települései: Tatabánya, Gyermely, Héreg, Környe, Tarján, Szárliget, Szomor, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős és bizonyos szolgáltatások vonatkozásában Komárom-Esztergom vármegye.

Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy intézményünk nyitott, szolgáltatáscentrikus, bizalmi légkör megteremtésére alkalmas hely legyen. Feladatainkat szakmai jogszabályok előírásai alapján, nemzetközi emberi jogi szerződésekben, Magyarország Alaptörvényében rögzítettek szerint és a szociális munka értékeinek alapulvételével végezzük. Elkötelezettek vagyunk a hozzánk fordulók felé a magas színvonalú szakmai tudáson alapuló, egyéni élethelyzeteknek megfelelő szolgáltatások biztosításában és azok fejlesztésében.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

Smelcné Portik Ágnes
intézményvezető

Szolgáltatások

Szociális alapszolgáltatások
–  étkeztetés
–  házi segítségnyújtás
–  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
–  családsegítés
–  nappali ellátást nyújtó intézmények
       –  idősek nappali ellátása
       –  demens személyek nappali ellátása
       –  fogyatékos személyek nappali ellátása
       –  pszichiátriai betegek nappali ellátása
       –  nappali melegedő

Szakosított ellátások
–  ápolást-gondozást nyújtó intézmények
       –  idősek otthonai
       –  hajléktalanok otthona
–  átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
       –  időskorúak gondozóháza
       –  hajléktalanok átmeneti szállása
       –  hajléktalanok éjjeli menedékhelye

 

Gyermekjóléti intézmények
–   család és gyermekjóléti központ
–   családok átmeneti otthona
–   gyermekek átmeneti otthona

Rehabilitációs szakrendelő

Szervezeti egységek és vezetők

Smelcné Portik Ágnes TJ ESZI intézményvezető
E-mail: titkarsag@eszitb.hu, igazgato@eszitb.hu
Tel: 34/513-000

Tromposch Ágnes TJ ESZI menedzser / intézményvezető-helyettes
E-mail: menedzser.tb@gmail.com
Tel: 30/520-8644

Gáldonyiné Molnár Mónika TJ ESZI gazdasági vezető
E-mail: gazdasagvezeto@eszitb.hu
Tel: 30/387-0575

Hegedűs Zsoltné  – Szent Teréz és Szent Margit Idősek Otthona megbízott szakmai vezető
E-mail: idosgondozas@eszitb.hu
Tel: 30/300-3066

Török Andrea – Szent Márton és Szent Erzsébet Központ szakmai vezető
E-mail: hajlektalan@eszitb.hu
Tel: 30/227-4109

Somlói-Nagy Renáta Segítő Szolgálat (területi gondozás) szakmai vezető

E-mail: teruletigondozas.tb@gmail.com
Tel: 30/520-8642

 

Nagy-Dombóvári Mária Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető

E-mail: csaladsegito@eszitb.hu
Tel: 30/532-1171

 

Gyulavári Gusztáv – műszaki vezető

E-mail: muszakivezeto.tb@gmail.com

Tel: 34/513-000

 

Az intézmény felügyeleti szerve

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

 

Az intézmény fenntartója

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
2800, Tatabánya, Fő tér 6. 
Te.: 06/34-515-700
E-mail: kisterseg@tatabanya.hu
Honlap:www.tatabanya-kisterseg.hu