Hajléktalan személyek bentlakásos intézményei

Szent Márton Központ

A Szent Márton Központ valamennyi szolgáltatása térítési díj ellenében vehető igénybe. Az ellátások igénylése a szükséges kérelem benyújtásával az egyes szakfeladatok csoportvezetőinél közvetlenül történik.

Gyermekek átmeneti otthona

12 férőhellyel, 4 ágyas szobákban 3-18 éves korú gyermekek átmeneti ellátását, elhelyezését biztosítjuk egy év időtartamra. A gyermekek átmeneti otthonában az a gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A Család és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve segítséget nyújt a gyermek családjába történő visszatéréséhez. 

Gyermekek átmeneti otthonának

csoportvezetője: Rozner-Császár Ilona

Családok átmeneti otthona

30 férőhelyes, 7 szobában fogad hajléktalanná vált-akár teljes-családokat és kismamákat. A családok átmeneti otthonában az otthontalanná vált szülő (kérelmére) együttesen helyezhető el gyermekével. A családdal együtt elhelyezhető legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. Az intézmény egy év életvitelszerű tartózkodást biztosít.

Családok átmeneti otthonának

csoportvezetője: Rozner-Császár Ilona

Hajléktalanok átmeneti szállása

A 35 férőhelyes intézmény hajléktalanná vált felnőtt személyek részére biztosít szálláslehetőséget egy év időtartamra. Szociális munka keretében tanácsadást, esetkezelést, gondozást, készségfejlesztést, az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyeletet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtást szükség szerint biztosít.

Hajléktalanok átmeneti szállásának

csoportvezetője: Magai Péter

Hajléktalanok otthona

A tartós bentlakásos intézmény hajléktalanná vált, krónikus beteg személyek szükség esetén élethosszig tartó teljes körű ellátását, ápolását-gondozását, lakhatását biztosítja. Az intézmény 43 férőhellyel rendelkezik. Magában foglalja 3 fő – kórházi kezelést követő, aktív gyógykezelést már nem igénylő – hajléktalan személy rehabilitációs jellegű ellátását legfeljebb hat hónap időtartamra.

Hajléktalanok otthona

csoportvezetője: Lovasné Ziber Veronika

 

Szent Márton Központ

szakmai vezetője: Török Andrea

Szent Márton Központ

szakmai vezető helyettes: Rozner- Császár Ilona