Fogyatékos személyek nappali ellátása

Segítő Szolgálat - Szent József Központ

Az intézmény feladata a fogyatékkal élő személyek nappali ellátása a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére. Az ellátást igénybe vevők szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelő fejlesztésével, közösségi programok szervezésével foglalkozik, napközbeni étkezést biztosít. A klubban tartózkodás ingyenes, az étkezés térítési díj ellenében vehető igénybe.

Elérhetőség:

Széplaki Katalin- telephelyvezető

Segítő Szolgálat (területi gondozás) szakmai vezetője:

Somlói-Nagy Renáta