Csoportvezető ápolót keresünk!

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Csoportvezető ápoló munkakör betöltésére.

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Csoportvezető ápoló munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A TJ ESZI Szent Teréz Idősek Otthonának III-as gondozási egységében végzett ápolói feladatok közül:

Irányítási, szervezési, ellenőrzési feladatok a TJ ESZI Szent Teréz Idősek Otthonának III-as gondozási egységébe beosztott ápolók, gondozók, segédápolók, technikai személyzet munkájára, valamint az ellátottak egészségügyi és fizikai ellátására vonatkozóan. Ápolási-gondozási feladatainak megszervezése, teljesítése. A dolgozók munkarendjének elkészítése, változásának pontos dokumentálása, a munkafegyelem ellenőrzése. Ápolási dokumentációk ellenőrzése. Az intézmény minden tevékenységére vonatkozóan biztosítja a higiénés körülményeket. HACCP irányelvek betartása, betartatása. Textília kezelés. Gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentációk, gyógyszerelés nyomon követése (készlet fogyás, lejárati idő). Gyógyszerrendelés, receptek kezelése. Gyógyászati segédeszközök rendelése. Orvosi program körültekintő kezelése. Ápolási-gondozási feladatok, folyamatok, dokumentáció teljeskörű ellenőrzése. Jelentések készítése: jelenléti ív, műszakpótlékok, kimutatások, betegállomány. Az intézményi minőségügyi rendszer, szabályzatok tartalmának betartása, betartatása. Ellátottak vizsgálatra történő eljuttatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A szociális közalkalmazotti bértábla szerint + 15.000 Ft/hó kafetéria, útiköltség térítés (saját autó használata esetén 30 Ft/km, tömegközlekedési eszköz használata esetén a bérlet 86%) munkaruha térítés évente 1 alkalommal, valamint a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 432/2023. (XII.14.) határozata alapján 20% bérkiegészítés. Vezetői pótlék.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügyi munkacsoport

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, heti 40 óra, teljes munkaidő, munkaidőkeretben végzett munka.

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmény, amely keretein belül mind az alap, mind a szakosított szociális ellátásokat biztosítja.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz és Szent Margit Idősek Otthona Hegedűs Zsoltné megbízott szakmai vezetője címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Cseri utca 34.)
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: csoportvezető ápoló
 • Elektronikus úton Hegedűs Zsoltné megbízott szakmai vezető részére az idosgondozas@eszitb.hu  email címen keresztül.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

gyakorló ápoló; OKJ 54 ápoló; OKJ 55 ápoló; diplomás ápoló; ápolás és betegellátás bsc.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) Középszint
 • Táblázatkezelő (pl: Excel) Középszint
 • medikai rendszer ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés (alap)
 • Jó kommunikációs készség
 • Felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 14.

Elbírálás határideje: 2024. június 21.

Állás tervezett betöltésének időpontja: Elbírálást követően azonnal

Megosztás

További bejegyzések

Juniális a Szent Márton Központban

2024.06.18-án délután rendezték meg a Juniálist a Szent Márton és Szent Erzsébet Központ lakóinak. Az eseményen minden korosztály képviseltette magát: családok, gyerekek, idősek és fiatalok egyaránt jelen voltak. A zeneszó mellett a résztvevők zsíros kenyeret fogyasztottak hagymával, desszertként pedig jégkrém került felszolgálásra.

Ma önöket öleljük meg…

Nagyjából másfélszáz vendég érkezett a környei Művelődési Házba június 12-én az Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Környei Segítő Szolgálatának Idősek nyárköszöntő rendezvényére a kistérségi társuláshoz tartozó otthonokból, klubokból Tatabányáról, Tarjánból, Vértesszőlősről és Vértessomlóról.