Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Család és Gyermekjóléti Központ

A Család és Gyermekjóléti Központ tevékenységét a szociális alapellátás keretein belül végzi. Szolgáltatásai térítésmentesek. 

A családsegítés családoknak, családban élő vagy egyedülálló személyeknek nyújtott professzionális segítség, támogatás ahhoz, hogy életüket emberi módon élhessék. Célja az, hogy a segítő és a segítséget kérő közös munkálkodása során a kliens eljusson problémája megoldásához.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. Ennek keretében a jelzőrendszerben tevékenyen részt vevő intézmények, szolgáltatók, személyek, hatóság, szervezetek jelzéssel élnek az intézmény felé. A kapott jelzés alapján a család és gyermekjóléti központ feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és felkeresve tájékoztatja őket a segítségnyújtás lehetőségeiről.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

2016-tól a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tatabányai járási szinten, mint család és gyermekjóléti központ működik. A központhoz tartozó elsődleges feladatok a hatósági megkeresésekre történő javaslattételek elkészítése, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.

Speciális szolgáltatások:

  • utcai és lakótelepi szociális munka,
  • szociális diagnózis készítése,
  • óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás,
  • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
  • kórházi szociális munka,
  • készenléti szolgálat,
  • jogi tájékoztatásnyújtás, fejlesztőpedagógiai, pszichológiai tanácsadás,
  • családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia.
 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

A szolgáltatás igénybevételének helyei:

Család és Gyermekjóléti Központ

központvezető: Nagyné Zombai Zsuzsanna

csoportvezető: Gubáné Németh Magdolna

Pszichológiai tanácsadás: előre egyeztetett időpontban a 34/512-895-ös telefonszámon

Jogsegély szolgálat: hetente kedden 13 órától

Nyitvatartási idők:

Hétfő 13.00 – 16.00 óra

Szerda 13.00 – 16.00 óra

Csütörtök 08.00 – 17.00 óra

Péntek 08.00 – 12.00 óra 

Család és Gyermekjóléti Központ nyitva álló helyisége-Kertváros

csoportvezető: Somossy- Bartal Brigitta

Nyitvatartási idő:

Hétfő 13.00-16.00

Szerda 13.00-16.00

Csütörtök 08.00 – 12.00 és 13.00 -16.00

Péntek 08.00 – 12.00 óra

Család és Gyermekjóléti Központ nyitva álló helyisége-Hatostelep

csoportvezető: Szabó-Homai Márta

Nyitvatartási idő:

Hétfő 13.00 – 16.00 óra

Kedd 08.00 – 12:00

Szerda 13.00– 16.00 óra (pszichológus ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban)

Csütörtök  08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra

Péntek 08.00 – 12.00 óra

Család és Gyermekjóléti Központ – óvodai és iskolai szociális segítő munka

csoportvezető: Zombai Ágnes

További nyitva álló helyiségek a tatabányai járás településein:

Nyitvatartási idő:

Páros héten kedden 09:30-11:00 óra

páratlan héten kedden 13:00-14:30 óra

Nyitvatartási idő:

Péntek 08:00-10:00 óra

Nyitvatartási idő:

Hétfő 11:00-15:00 óra

Csütörtök 08:00-12:00 óra

Nyitvatartási idő:

Hétfő 11:00-15:00 óra

Nyitvatartási idő:

Páratlan héten kedden 9:30-11:00 óra

páros héten kedden 13:00-14:30 óra

Nyitvatartási idő:

Hétfő  13:00-15:00 óra

Nyitvatartási idő:

Péntek 08:30-09:30 óra

Nyitvatartási idő:

Péntek 10:00-11:00 óra

Nyitvatartási idő:

Csütörtök 13:00-15:00 óra

Család és Gyermekjóléti Központ

szakmai vezetője: Nagy-Dombóvári Mária

Család és Gyermekjóléti Központ

szakmai vezető helyettes: Nagyné Zombai Zsuzsanna